Skip to main content
Novinky

Prádelny a čistírny nepatří do kritické infrastruktury státu

V posledních dnech v médiích zaznívají informace o dalším možném zpřísňování opatření. I přesto, že v tuto chvíli nevíme, zda a v jaké podobě nastanou, za Asociaci prádelen a čistíren považujeme za nutné upozornit na fakt, že služby praní a čištění v ČR nejsou součástí základní kritické infrastruktury, jako je tomu například v USA.

Prádelny patří obzvlášť v době nouzového stavu k nepostradatelným partnerům podporující zdravotnická zařízení, záchranné složky, pečovatelské domovy, ale i klíčové dodavatelské řetězce v oblasti potravinářství či farmaceutické firmy. Narušení fungování těchto provozů by mělo závažný dopad na zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva a zdraví osob.

Věříme, že vládní orgány si toto uvědomují a v případě kompletního lockdownu by náš obor zařadily mezi výjimky. Je tu však otázka specifikace provozů, o které jsme kdykoli ochotni diskutovat a pomoci s vymezením nezbytně nutného okruhu firem v našem oboru, které musí dál fungovat.

Foto: Zdeněk Porcal, Studio Flusser