Skip to main content
Novinky

Pracovníci prádelen a čistíren tvoří online vzdělávání

Asociace prádelen a čistíren je v těchto měsících ve vedení té části projektu, která má za cíl získávat výuková videa.

„Teorie musí být doplněna praxí. Proto hledáme možnosti, jak ukázat prádelenskou a čistírenskou práci „naživo“. Takovým zdrojem pro nás může být soutěž pro pracovníky prádelen a čistíren, ve které budeme chtít, aby nám sami natočili video ze svého provozu. Aby nám ukazali a popsali, jakou mají v dané prádelně nebo čistírně zodpovědnost“, říká výkonná ředitelka asociace a projektová manažerka Monika Čuhelová, která v současné době natáčí testovací videa. Ta budou předmětem diskuze na březnovém setkání projektu EDUCATE! v Praze. Soutěž bude oficiálně spuštěna v létě. „Přiznávám, že jsme měli s kolegy z projektu trochu obavy, co nám majitelé prádelen a čistíren řeknou na to, že z jejich pracovníků chceme dělat v podstatě youtubery. Ale od všech, se kterými to probírám, dostávám pozitivní ohlasy. Velké poděkování posílám do prádelen Arbela a Chrištof, které nám ve svých provozech umožnily testovací natáčení. Holky byly skvělé,“ uzavírá Monika Čuhelová.

Asociace prádelen a čistíren ČR

EDUCATE! je projekt financovaný ze zdrojů EU, do kterého jsou vedle APaČ zapojeny také asociace z Německa, Belgie, Švédska, evropská organizace ETSA a vzdělávací institut HeurekaNet. Jeho výsledkem bude online vzdělávání pro pracovníky prádelen a čistíren na webových stránkách i v mobilní aplikaci. A to zdarma a v řadě jazykových mutací, včetně češtiny. Hotovo bude v roce 2021.