Skip to main content
Novinky

Oznámení o úmrtí paní Marie Stejskalové

S lítostí jsme v Asociaci přijali zprávu o úmrtí jedné z našich dlouholetých členek, paní Marie Stejskalové.

Paní Stejskalová byla nejen dlouholetou aktivní členkou Asociace, ale i její funkcionářkou. Vedla čistírnu textilu a oděvů CleanTex a centrum ošetřování kůží LEDER TEX v Praze, Karlíně. V neposlední řadě byla soudní znalkyní v oboru textil, kůže, ekonomika.

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Asociace prádelen a čistíren ČR