Skip to main content

Asociace prádelen a čistíren nechala zpracovat z rozhodnutí předsednictva nechala APaČ zpracovat právní zhodnocení možností subjektů podnikajících v oboru praní a čištění domáhat se náhrady případných škod vzniklých v souvislosti s pandemií koronaviru vůči České republice.

Posouzení naleznete v členské sekci na našich webových stránkách v rubrice Právní poradna – ZDE.

Odškodnění pro prádelny a čistírny za škody v době koronaviru?