Skip to main content
Novinky

HK: Obavy firem v testování zaměstnanců

Ještě před zahájením povinného testování zaměstnanců dvě pětiny respondentů z Prahy testovalo své zaměstnance antigenními testy nebo PCR testy, i když jim tuto povinnost stát neukládal. Méně zkušeností s testováním měly především nejmenší podniky. Výsledek se shoduje i s čísly za všechny respondenty ze všech krajů ČR.

Hospodářská komora se ve své anketě zaměstnavatelů rovněž dotazovala, čeho se nejvíce obávají v souvislosti s jejich povinností testovat zaměstnance antigenními testy. Podobně jako v celé ČR i v Praze je významná část firem přesvědčena, že povinné testování zvládnou. Hlavní obavu ale podnikatelé mají z nedostatku testů pro samotestování. Některé podniky přiznávají, že mají také nemalé obavy z dodatečných nákladů spojených s testováním. Nejde přitom jen o náklady na personální a administrativní zabezpečení testů, logistiku nebo likvidaci potenciálně infekčního odpadu.

Často zaznívaly i obavy z neochoty zaměstnanců podrobit se testování, dále z komplikací v provozu a při organizaci práce. Firmy měly možnost se vyjádřit i v rámci otevřené odpovědi, kde silně rezonovala především obava z malé průkaznosti testů.

Zdroj: Hospodářská komora