Skip to main content
Novinky

Covid Nájemné 3 – ZMĚNY!

Dovolte nám informovat Vás o změnách, které Ministerstvo průmyslu a obchodu udělalo v programu Covid Nájemné 3:

  • Žádosti ve Výzvě 3 bude možné podávat do 1. dubna 2021.
  • Dodatek č. 1 k Výzvě 3 mění způsob prokazování poklesu tržeb pro žadatele, jejichž provozovny nebyly přímo zavřeny. Pokles tržeb alespoň o 66 % v dané provozovně bude potvrzován čestným prohlášením generovaným systémem s uvedením přesné výše tržeb za srovnávaná období.
  • Dodatek č. 1 k Výzvě 3 doplňuje do čestného prohlášení příjemce podpory (žadatele) deklaraci, že příjemce podpory (žadatel) dodržoval všechna související omezení daná příslušnými usneseními vlády ČR.

Více informací naleznete ZDE.

Pokud budete mít doplňující dotazy, neváhejte se na nás obrátit nebo se připojit k naší online schůzce dnes v 16 hodin.
Asociace prádelen a čistíren ČR