Skip to main content
Novinky

Co nového v kompenzacích?

Antivirus
Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo pět scénářů týkající se budoucnosti programu Antivirus. Ve hře je jeho červnové pokračování, utlumení či úplné vypnutí, dle vývoje situace a platných omezení. Zachována by měla být tzv. „izolačka“ – pro lidi v karanténě na 14 dní 100% náhrada příjmu. Sledujte webové stránky MPSV.

Program Covid 2021
Vláda rozhodla o prodloužení období, za které bude dotace v první Výzvě Programu poskytována, do 9. května 2021. Nově tak bude podpora poskytována za období od 11. ledna do 9. května 2021, tzn. na 119 dní. S ohledem na tyto skutečnosti budou tedy všechny dosud podané žádosti o podporu žadatelům vráceny s tím, že byla automaticky připočtena podpora za měsíc duben a část května, a žádosti mohou opět obratem podat. Tímto krokem tedy nebude schválení žádostí ohroženo ani zdrženo, žadatelé nebudou nijak poškozeni. Žadatelům bude v programu Covid 2021 umožněno následně žádat o podporu ve druhé výzvě programu Covid – Nepokryté náklady, přičemž poměrná část vyplacená žadateli v programu Covid 2021 (od 1. dubna 2021 do 9. května 2021) bude snižovat základ pro výpočet výsledné výše dotace v programu Covid – Nepokryté náklady. Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Program Covid – Nepokryté náklady
V případě programu Covid – Nepokryté náklady je vyhlášena druhá výzva programu s rozhodným obdobím od 1. dubna do 31. května. Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kompenzační bonus
Přímá podpora pro zasažené OSVČ, společníky malých s.r.o. a dohodáře ve formě kompenzačního bonusu až 1000 Kč na den pokračuje do konce května. V červnu již čerpání kompenzačního bonusu nebude možné. Důvodem je postupné rozvolnění, kdy je nyní více provozů otevřených než zavřených. Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva financí.

Situace se neustále vyvíjí, proto doporučujeme sledovat vládní portál www.covid.gov.cz, kde naleznete aktuální informace týkající se opatření vlády a kompenzačních programů.

PORADNA PRO PODNIKATELE
Využijte jako členové APaČ bezplatnou poradnu pro podnikatele provozovanou Hospodářskou komorou ČR ve spolupráci s předními advokátními kancelářemi. Své dotazy posílejte na poradna@komora.cz nebo ZDE.

Asociace prádelen a čistíren ČR