Skip to main content
Novinky

Česko na křižovatce

Česko je na pomyslné křižovatce a potřebuje novou vizi a směr pro další desetiletí až třicet let. Podnikatelské organizace a iniciativy se proto spojily do dosud největšího hnutí, aby upozornily na dlouho zanedbávané problémy českého hospodářství, kvůli kterým se země ocitla v pasti středních příjmů. Příkladem je pomalá výstavba a zaostávající energetická, dopravní nebo datová infrastruktura, nedostupnost bydlení, kvalita školství, nedostatek kvalifikované pracovní síly, nadměrná administrativní zátěž podnikání i pomalá vymahatelnost práva. Prosperitu země a zvýšení životní úrovně obyvatelstva má zajistit růst přidané hodnoty českých výrobků a služeb. Na vládu apelují, aby odstranila překážky, které brání zemi realizovat strategické investice.

Podnikatelské organizace, včetně Hospodářské komory, na v pátek 1. září konané konferenci Česko na křižovatce – Vize a strategie pro dalších 30 let uvedly, na které klíčové a strategické oblasti pro další rozvoj, prosperitu a zachování konkurenceschopnosti se země musí zaměřit.

Růst přidané hodnoty by měly zajistit investice do energetické, dopravní, datové a další technické infrastruktury, dostupného zejména nájemního bydlení, trhu práce a počátečního a dalšího profesního vzdělávání a učení, do vědy, výzkumu a inovací s důrazem na jeho aplikaci do průmyslu a praxe, posílení tradičních i budování nových výrobků a služeb s vysokou přidanou hodnotou se sídlem v ČR, a to hlavně z oblastí, jako jsou jaderný program, výroba polovodičů, baterií a bateriových úložišť, kvantové technologie nebo umělá inteligence.

Financovat tyto investice má nový model veřejných a soukromých zdrojů. Podle podnikatelů by ke spolupráci na přípravě, přijetí a realizaci investic ale měly být přizvané i další organizace, podílející na formování tuzemského hospodářství.

Podrobnější informace naleznete ZDE.

Podnikatelské organizace na konferenci představily výsledky průzkumu, naleznete jej v členské sekci v záložce Průzkumy a studie ZDE.

Na konferenci Česko na křižovatce vystoupil také premiér ČR Petr Fiala. Asociaci prádelen a čistíren ČR na akci reprezentovaly členka předsednictva Nikola Kašparová a výkonná ředitelka Monika Býmová.

Hospodářská komora ČR
Asociace prádelen a čistíren ČR