Skip to main content
Novinky

Aktuálně z ETSA

„Udržitelnost“ pro oblast osobních ochranných prostředků (OOP): 

Dne 18. března se ETSA v úzké spolupráci s ESF (Evropskou bezpečnostní federací) a našimi německými kolegy DTV zúčastnila webináře Evropské komise: „Udržitelnost v OOP: řešení této výzvy prostřednictvím standardizace“. Na setkání se diskutoval návrh nového přístupu a přechodu na opakovaně použitelné nové druhy OOP. Víte například, že jeden opakovaně použitelný operační plášť nahradí 75 jednorázově použitelných ? Které jinak skončí na skládce nebo v lepším případě ve spalovně nebezpečného odpadu ?

Prezident ETSA Andreas Holzer uvedl ve své prezentaci 3 případové studie zajímavé nejen pro ETSA: 

  1. Lindström – finská rodinná společnost s provozem prádelny a pronájmu oděvů i v České republice znovu používá nebo recykluje 19,5 % textilu na konci životnosti (End of Life – EoL) s cílem dosáhnout v roce 2025 ve Finsku a Baltických zemích 100 % recyklace- týká se pracovních oděvů.
  2. Klopman – použil v roce 2019 pro náhradu polyesteru 7 533 598 recyklovaných PET lahví, používá vlákno TENCEL, biobavlnu, certifikovanou bavlnu Fair Trade. Nastartoval projekt RebEarth, kdy z vytříděných EoL pracovních oděvů připravuje vstupní surovinu pro nové tkaniny.
  3. Sulzer and H&M Group je strategickým partnerem pro Worn Again Technologies, start-up společnost založenou ve Velké Británii. Sulzer dodá vybavení a technologii pro recyklaci použitých textilií zpět na suroviny – polyester na pelety a bavlnu na celulózový polotovar pro výrobu nových vláken. 

Textilní strategie EU a cirkulární ekonomika –  z výše uvedeného je patrné, že máme před sebou příležitost se vydat na správnou i když dlouhou cestu.
Aktualita – už ani Turecko nebude brát vytříděný plastový odpad ze zemí EU k recyklaci ! Proto i Evropský parlament seznal, že je nutné podpořit vznik recyklačních zařízení v zemích EU.

Pracovní skupina pro standardizaci:

– podařilo se zabránit zrušení pracovní skupiny CEN / TC 248 WG 17 a byl ustaven nový předseda – Richard Newton. Ten oslovi bývalé členy a začne se připravovat revize ČSN EN 14065 RABC. Spolupráce s národními technickými skupinami bude v ČR zajištěna přes TNK 31 – Textil.

  byla navrženo zpracování nového „slovníku“ pro normu prEN ISO 11610; ISO/DIS 11610:2021 týkající se osobních ochranných prostředků a pracovních oděvů, již nyní jsou v jazykových verzích nepřesnosti a rozdíly, které je nutné vyjasnit

– CEN WORKSHOP ‚Response to COVID-19 – Health and safety protocols for tourism establishments and services‘ vzniká nová norma CWA pro doporučení a zavedení standardů pro bezpečnost návštěvníků a personálu v ubytovacích zařízeních a turistických resortech jako odpověď na současnou situaci s onemocněním COVID-19. Součástí by měla být i hygiena praní prádla – šance na uplatnění požadavků Oborových specifikací pro hotely a ubytovací zařízení

– byla ustavena pracovní skupina ISO TC 38/SC 2 WG9pro revizi ČSN EN ISO 30023:2010 Textilie – Kvalifikační symboly pro označování pracovních oděvů určených k průmyslovému praní – zde se uvažuje odklon od obecně používaných symbolů údržby i pro další sortimenty prádla, určeného pro praní v komerčních prádelnách

– Evropská komise svým rozhodnutím zadala požadavek CENu a CENELECu na přepracování harmonizovaných norem týkajících se zdravotnických prostředků i operačních roušek a plášťů pro čisté prostory – tedy pro operační sály. Práce by měly začít během 8 týdnů a návrhy revizí by měly být k dispozici v roce 2024.

Autor: Ing. Václav Štika