Skip to main content

E-Washboard

Online vzdělávání pro pracovníky prádelen a čistíren

Kvalifikovaných pracovníků v oboru péče o textil je nedostatek a jejich fluktuace je vysoká. V zaškolování nových pracovníků od teď může provozovatelům prádelen a čistíren pomoci nová vzdělávací aplikace E-Washboard. Jedná se o vůbec první online bezplatné vzdělávání pro pracovníky prádelen a čistíren ve formě mobilní aplikace a webové stránky, jejímž cílem je zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti praní a čištění prádla, která za poslední dekádu prošla významnou digitalizací.

Aplikace vznikla v rámci projektu Educate! financovaného ze zdrojů programu EU Erasmus +, do kterého jsou vedle APaČ zapojeny také asociace z Německa, Belgie, Švédska, evropská organizace ETSA a vzdělávací institut HeurekaNet.

Šest pracovních týmů zahájilo práci na projektu s názvem „Educate!“ na podzim roku 2018 v rámci programu ERASMUS+.

Produktem tohoto projektu je online vzdělávací platforma s názvem E-Washboard – česky E-Valcha. Jde o komický protiklad snažení tohoto projektu, kterým je vyvinout vzdělávací platformu, která ukáže náš obor v moderní době – tedy digitalizovaný a automatizovaný.

Aplikace vznikla v řadě jazykových mutací, včetně češtiny. Ke stažení je zdarma od 1. září 2021 pro uživatele iPhonů i zařízení Android. Používat ji můžete také na webové stránce je www.e-washboard.cz.

Děkujeme prádelnám a čistírnám, které s námi na projektu spolupracují!