Aktuality

Poskytujeme svým členům poradenství a konzultační služby v otázkách oboru, organizujeme vzdělávání a informační servis s profesní tématikou, spolupracujeme s orgány státní správy a vydáváme vlastní časopis zaměřený na aktuální a odbornou informovanost.

Certifikace
Certifikace

plníme stejná kritéria na kvalitu služeb

jako kterákoliv prádelna v Evropské unii

zobrazit certifikace

Vzdělávání
Vzdělávání

organizujeme oborové vzdělávání,

pořádáme kurzy a školení

více informací

Časopis Informátor
Časopis Informátor

vydáváme odborný časopis, který přináší

mnoho informací a poznatků z našeho oboru

více informací

ČLENSTVÍ V APaČ PŘINÁŠÍ

  • Zázemí silného profesního sdružení v oboru praní prádla a čištění oděvů
  • Možnost účasti na pořádaných školeních, seminářích, exkurzích, veletrzích a zájezdech
  • Aktuální informace o novinkách, trendech a legislativě
  • Odběr časopisu INFORMÁTOR zdarma a získávání odborných publikací za zvýhodněnou cenu
  • Slevy na všechny akce pořádané asociací
  • Odborný rozvoj osobnosti formou kvalifikovaného vzdělávání prostřednictvím Národní soustavy (získání výčného listu)
  • Možnost výměny zkušeností, navazování partnerství
  • Reprezentaci členů a prosazování jejich zájmů a potřeb ve státních a krajských orgánech
  • Propagaci členské základny
  • Slevy z poplatku při certifikaci provozovny
Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren