Skip to main content

OS 80-04 Praní – hodnocení kvality praní – vliv na textilie

Tato oborová specifikace stanovuje postup pro hodnocení kvality praní z hlediska vlivu procesu průmyslového praní na pranou textilii.

K hodnocení kvality praní se používá standardizovaná zkušební tkanina, tzv. klůcek. Ze změn ukazatelů kvality zkušební tkaniny původní a po 50 (25) cyklech kontrolního praní se vyhodnotí vliv praní na textilie. Konkrétně zkouška probíhá tak, že prádelna obdrží od zkušební laboratoře klůcek a průvodní dokumentaci. Prádelna podrobí zkušební tkaninu celkem 50 (25) cyklům praní s použitím daného technologického postupu a daného technologického vybavení, přičemž poslední operace je odvodnění (žádné další kroky např. sušení, mandlování atd. se neprovádějí!). Klůcek, který prošel všemi cykly praní, se vyžehlí, označí razítkem prádelny a spolu s vyplněnými formuláři se odešle do zkušební laboratoře k vyhodnocení.

Mezi základní ukazatele kvality praní patří:

 • síla při přetržení
 • ztráta pevnosti za sucha
 • stupeň bělosti
 • základní stupeň bělosti
 • barevný odstín běli
 • obsah anorganických látek na textilii
 • polymerační stupeň bavlny
 • stupeň chemického poškození bavlny

Rozšiřující informace o podmínkách praní jsou:

 • obsah železitých iontů
 • obsah organických látek
 • teplotní průběh praní

Vyhodnocení se provádí dle tabulek uvedených v OS-04. Revize OS-04 z roku 2015 zavedla definice limitních a doporučených hodnot. V případě nesplnění limitních hodnot je nutné zopakovat hodnocení kvality praní v plném rozsahu.