Skip to main content

OS 80-03 Praní – odborné ošetření hotelového prádla

Oborová specifikace OS-03 stanovuje pravidla a požadavky na proces praní hotelového prádla a jeho distribuci mezi prádelnou a uživatelem.

V případě hotelového prádla bohužel stále převládá zájem zejména o senzorickou čistotu prádla a mikrobiologická čistota se příliš neřeší. Časté střídání hostů nejrůznějších národností, zdravotního stavu a nejrůznějších hygienických návyků s sebou ale velmi často přináší riziko přenosu infekčních onemocnění stejně jako v případě zdravotnického prádla. OS-03 přináší požadavky na to, jak zabezpečit nejen dokonale bílé ložní prádlo a ubrusy beze skvrn, ale také prádlo, u něhož nebude hrozit, že si hosté z hotelu kromě zážitků odvezou i něco navíc…

Struktura je podobná OS-01 jen požadavky jsou v některých parametrech mírnější. Platí ovšem, že pokud prádelna zároveň zpracovává i zdravotnické prádlo, musí prokázat splnění požadavků uvedených v OS-01. Pokud hotelové prádlo zahrnuje i prádlo z potravinářských provozů, musí provoz prádelny prokázat plnění požadavků uvedených v OS-02.

Následující text lze chápat jako stručný přehled požadavků OS-03. Detailně je vše uvedeno v OS-03.

Co se týká provozu prádelny, tak ten musí být funkčně rozdělen na „čistou“ a „nečistou“ část. Dále musí být nastavena a dodržována pravidla a opatření sloužící k zamezení přenosu mikroorganismů z použitého prádla na čisté a k jakékoli jiné kontaminaci prádla v průběhu jeho zpracování.

Minimálně 1x ročně musí být provedena hygienicko-epidemiologická prověrka dle OS-05, u níž je doporučeno, aby výsledky prokázaly, že počty mikroorganismů (CFU) během procesu praní a dalšího zpracování klesají.

Minimálně 2x ročně musí být provedena kontrola kvality praní prádla pomocí zkušebního klůcku dle OS-04.