Skip to main content

OS 80-02 Praní – odborné ošetření prádla z potravinářských provozů

Oborová specifikace OS-02 stanovuje pravidla a požadavky na proces praní prádla z potravinářských provozů a jeho distribuci mezi prádelnou a uživatelem.

Prádlo z potravinářských provozů také patří mezi prádlo, které podléhá přísným hygienickým limitům, protože i zde hrozí značné riziko přenosu nejrůznějších onemocnění (salmonelózy, akutních průjmových onemocnění, kampylobakteriózy, listeriózy atp.).

Struktura je podobná OS-01 jen požadavky jsou v některých parametrech mírnější. Pokud prádelna zároveň zpracovává i zdravotnické prádlo, musí prokázat splnění požadavků uvedených v OS-01.

Následující text lze chápat jako stručný přehled požadavků OS-02. Detailně je vše uvedeno v OS-02.

Provoz prádelny musí být funkčně rozdělen na „čistou“ a „nečistou“ část. „Nečistá“ část musí být vhodnými konstrukčními nebo vzduchotechnickými opatřeními oddělena od ostatních prostorů. Provoz prádelny musí mít provoz organizovaný dle požadavků OS-02 tak, aby bylo zamezeno křížové kontaminaci z použitého prádla na čisté a aby bylo eliminováno jakékoli riziko rekontaminace čistého prádla z povrchů, ploch, rukou personálu, vzduchu atd.

Minimálně 1x ročně musí být provedena hygienicko-epidemiologická prověrka. Požadavky na výsledné hodnoty jsou uvedeny v OS-05.

Prádelna musí dále provádět provozní kontroly (senzorické kontroly a kontroly technologické vody). Minimálně 2x ročně musí být provedena kontrola kvality praní prádla pomocí zkušebního klůcku dle OS-04 a musí být kontrolováno dodržování předepsaných parametrů technologických postupů (poměr lázně, teplota lázně, doba zdržení při teplotě praní, koncentrace pracích, dezinfekčních a pomocných prostředků) a pH prací lázně. Minimálně 1x ročně také musí být provedena kontrola dezinfekční účinnosti praní pomocí biologických indikátorů (bioindikátorů).