Podpora podnikatelů ekonomicky zasažených krizí

Stručný přehled státní podpory týkající se firem a OSVČ.


U firem se jedná o zjednodušený program ANTIVIRUS na podporu zaměstnanosti:

 • příspěvěk na mzdové náklady, aby nedocházelo k propouštění zaměstnanců
 • žádosti budou moci zaměstnavatelé podávat od pondělí 6. dubna
 • celý proces bude probíhat elektronicky
 • peníze mají na účet dorazit v řádu dní
 • detaily po rozkliknutí obrázku vpravo nebo na odkazu ZDE.

OSVČ:

 • bude vyplacena jednorázová podpora ve výši 25 tisíc Kč
 • podmínkou je, že museli zavřít svůj provoz z nařízení vlády nebo jim bylo ztíženo podnikání
 • podmínkou je, že jejich tržby poklesly za poslední tři předcházející měsíce k rozhodnému období alespoň o 10%
 • podmínkou je, že podnikali v roce 2019 a měli v něm příjem alespoň ve výši 180 tisíc korun, za jeden měsíc pak výdělek min. 15 tisíc korun
 • nárok na příspěvek mají lidé, kteří mají podnikání jako hlavní i vedlejší činnost, ale tu pouze v případech, kdy OSVČ měla nárok na výplatu invalidního důchodu, nebo jí byl přiznán starobní důchod
 • program bude spravovat finanční správa
 • žádost, na základě které se budou peníze vyplácet, bude zveřejněna 3. dubna
 • žádost bude obsahovat čestné prohlášení o splnění výše uvedených podmínek 
 • žádost bude přijímána přes datovou schránku, poštou a prostřednictvím podatelen a sběrných boxů před finančními úřady
 • peníze by měly být vypláceny během dubna
 • OSVČ, kteří už práci ztratili a šli se přihlásit na pracovní úřady, se podpora nevyplatí
 • Více zde dozvíte ZDE.

Podpora podnikatelů ekonomicky zasažených krizí
Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren