Uzavření prádelny

Pokyny pro konzervaci prádelen jsou poskytovány za účelem zajištění toho, aby zařízení, která byla vyřazena z provozu a již nejsou používána, byla udržována v dobrém stavu.Před konzervací prádelny byste měli zabezpečit následující;

1. vypláchněte veškerý znečištěný materiál

2. proveďte horké praní jako poslední cyklus na všech pračkách

3. zkontrolujte bezpečnostní postupy

4. určete, jak budete i nadále přijímat dodávky a posílat

5. určete, jak komunikovat se zákazníkem

6. informujte pojišťovnu

7. nastavit kontrolu prostor nejméně každý druhý den


Při uzavírání prádelny je třeba dodržovat klíčové postupy před opuštěním budovy a poté po ukončení provozu;

1. Zvažte vnější teplotu - jakékoli riziko zamrznutí potrubí atd.

2. Měřené hodnoty
/
3. Izolace všech služeb od zařízení, údržba ostatních základních systémů, např. sprinkler systém, telefony, poplachové systémy atd.

4. Možná stojí za zvážení vyfotografovat všechna zařízení v registru aktiv

5. Zvažte likvidaci / prodej spotřebního materiálu

6. Auditujte a vyfotografujte všechny zásoby

7. Posouďte rizika požáru

8. Bezpečnostní opatření

9. Naplánujte si budoucí návštěvy, kontroly a potřebnou údržbu

10. Začněte pracovat na plánu opětovného zahájení, včetně uvedení do provozu, hodnocení rizik, školení atd.

Obsah je určen pouze pro obecné informační účely a neměl by být používán jako náhrada za konzultace s profesionálními poradci. Nezastupujeme ani nezaručujeme, že použití tohoto dokumentu povede ke konkrétnímu výsledku nebo výsledku. Nebudeme vůči vám odpovědní za jakékoli obchodní ztráty, mimo jiné včetně ztráty nebo poškození produktů, výnosů, výnosů, použití, výroby, očekávaných úspor, obchodu, smluv, obchodních příležitostí nebo goodwillu.

Zdroj: TSA
Foto: Canva


Uzavření prádelny
Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren