Odpuštění sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ

Živnostníci a další podnikatelé nebudou půl roku platit peníze, které by jinak museli odvést státu. Stát jim je odpustí do výše minimálních záloh. Chce jim pomoci překonat dopady epidemie na jejich příjmy.


Platby na pojistné by měl stát lidem odpouštět za období mezi březnem až srpnem 2020.

Jak bude odpuštění vypadat konkrétně? Nejdříve OSVČ nebudou zálohy během zmíněného půl roku platit. Při podání přehledů za rok 2020, které se budou odevzdávat v první polovině roku 2021, je ale do zaplacených záloh započítají v minimální výši. Stát jim tak skutečně odpustí platbu pojistného v jeho minimální výši. Nepůjde tedy jen o odložení plateb na začátek příštího roku.

OSVČ s vyšší než minimální zálohou nemusí od března do srpna platit celé zálohy. V ročním vyúčtování příští rok pak zpětně doplatí rozdíl mezi minimální zálohou a tím, co skutečně měli odvádět. Pro OSVČ, které již za období března 2020 své zálohy zaplatily, bude na tyto platby pohlíženo jako na předplacenou platbu za měsíc září.

Oba návrhy ještě musí projít Parlamentem ČR.

Zdroj: https://www.penize.cz/podnikani/414101-odpustime-socialni-a-zdravotni-pojisteni-pro-osvc-schvalila-vlada


 Odpuštění sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ
Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren