Vyjádření prezidentky APaČ

Vážené kolegyně, vážení kolegové, obracím se na Vás v době, kdy jsme byli všichni donuceni změnit naše plány. 


Většina z nás musela výrazně či úplně přerušit provoz svých prádelen a čistíren. Poklesy našich zakázek dosahují 80 až 100 procent. A stejný útlum pociťují také dodavatelé. O to více jsou povzbuzující zprávy o tom, jak se se současnou situací vyrovnáváte a zároveň pomáháte tomu, aby měla co nejrychlejší konec. Někteří z Vás se zaměřili na výrobu roušek a jejich distribuci, jiné provozy roušky perou, dezinfikují, a vybavují svým prádlem ty, kteří to potřebují. I když to nenahradí naše ušlé zisky, je pozitivní, že jste zůstali aktivní a připraveni pomoci. V době, která dává více otázek než odpovědí, je to nesmírně povzbuzující.

Čelíme situaci, kterou si před pár týdny neuměl nikdo z nás představit, a teprve za čas budeme sčítat ztráty a vyhodnocovat skutečné dopady. Vládní nařízení jsou stále přísnější a nevím ani, jaká budou v době, kdy obdržíte tento dopis. V tomto kontextu jsou však největší prioritou zdraví a bezpečnost našich blízkých. 

Snažíme se v tuto chvíli aktivně zastupovat náš obor tak, aby byl viditelný, aby při tvorbě balíčků ekonomické pomoci a návrhů kompenzací nebyl opomenut. Asociace také informuje veřejnost o nezbytné potřebě respirátorů pro zaměstnance nemocničních prádelen. Skrze tiskové zprávy informujeme nejen veřejnost, ale i ekonomy a kolegy v jiných asociacích o dopadech situace na náš obor. Úzce spolupracujeme s Hospodářskou komorou a jinými asociacemi na průzkumech o aktuálním dopadu a potřebách budoucí pomoci našim členům, ale nejen jim.

Komunikujeme s našimi členy i nečleny, přinášíme Vám souhrn zpráv, které mohou mít na náš obor vliv, a snažíme se je aktualizovat podle vývoje situace. Informujeme Vás o možných programech pomoci (úvěr COVID) a sledujeme vývoj jednání o dalších formách pomoci (provozní úvěr pro mikropodniky a OSVČ), posíláme Vám souhrny informací získaných od našich kolegů ze zahraničních asociací.   

Chtěla bych Vám všem poděkovat za podporu a informace, které nám poskytujete pro tuto naši činnost. Ráda bych v tuto chvíli také ocenila práci nemocničních prádelen a statečnost ostatních, kterých se bolestně dotklo uzavření ubytovacích a restauračních provozů, nebo nucené uzavření samoobslužných prádelen.

Letošní rok nebude lehký pro nikoho. Jednou z opor v příštích měsících Vám chce být i Asociace. Budeme nadále vyjednávat s kompetentními úřady a spolupracovat s organizacemi zastupující zájmy podnikatelů, budeme Vám poskytovat informace, a naopak tlumočit Vaše dotazy a obavy.

Dle možností Vám rozešleme certifikát o členství v APaČ, přijměte jej prosím jako výraz spojení a solidarity se všemi v našem oboru.


S úctou, Jana Puškáčová
prezidentka Asociace prádelen a čistíren


Sledujte prosím naše webové stránky www.apac.cz a v případě podnětů či otázek se na nás neváhejte obrátit. 


Vyjádření prezidentky APaČ
Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren