Hygienická výzva v době infekce koronaviru COVID-19

Služby profesionálních prádelen a čistíren celá desetiletí přispívají k obecnému zdraví, když poskytují servis také nemocnicím a dalším zdravotnickým zařízením. Opatření Vašich provozů jsou tedy ve snaze zpomalení šíření koronaviru Covid-19 nesmírně důležitá. Asociace prádelen a čistíren vnímá vážnost celé situace a jakožto člen evropské organizace textilní péče ETSA spolupracuje s mezinárodními kolegy na výměně důležitých informací.


Přenosy koronaviry se objevují zejména nechráněným kontaktem mezi lidmi. Pro naše odvětví je však obzvláště důležité znát nepřímé přenosové cesty a to, jak se jim nejlépe bránit. Proto doporučujeme:

 • Důsledné oddělení nečistých a čistých pracovních ploch
 • Speciální kontejnery na infikované prádlo
 • Předběžné třídění zákazníkem
 • Dezinfekce často navštěvovaných míst 
 • Dezinfekce často dotýkaných povrchů
 • Opatření dezinfekčního prostředku kategorie B (virucidní) ze seznamu dezinfekčních prostředků RKI a VAH
 • Použití dezinfekčního prostředku také hosty (dodavatelé, pošťák atd.)
 • Voděodolné pracovní pláště
 • Voděodolné zástěry
 • Ochranné rukavice
 • Pokrývky hlavy
 • Časté a důkladné mytí rukou
 • Ruční dezinfekce
 • Respirátory

Po dokončení procesu praní musí být čisté prádlo přepravováno a skladováno tak, aby nedocházelo ke kontaminaci. To znamená důsledné oddělení čisté a nečisté strany.

Existuje riziko, že zaměstnanci přijdou do styku s infikovaným prádlem nebo kontaminovanými povrchy. Dosud není jasné, jak dlouho může virus přežít na neživých površích. V některých případech byl virus stále detekovatelný na kovových površích i po devíti dnech.

Prádlo, které je ohroženo infekcí, se vyskytuje především tam, kde přišlo do styku s tělními tekutinami. Riziko infekce musí každá společnost posoudit individuálně v závislosti na původu prádla a podle toho přijmout vlastní opatření. To se provádí po konzultaci se zákazníkem.

Zdroj: DTV


Hygienická výzva v době infekce koronaviru COVID-19
Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren