Základní informace o koronaviru COVID-19

Jak se virus chová? Jak zabránit šíření? Jak dlouho přežije na povrchu?


Jak se chová koronavirus?
Koronaviry způsobují respirační infekce. Nová onemocnění 2019-nCoV a onemocnění COVID-19 byly před začátkem ohniska nákazy v čínském Wu-chanu v prosinci 2019 neznámé. O současném šíření tohoto koronaviru se dosud mnoho neví. Současné poznatky do značné míry vycházejí z toho, co je známo o jiných koronavirech.

Jak se šíří COVID-19?
Světová zdravotnická organizace (WHO) pokračuje ve studiu způsobů šíření COVID-19. Hlavní způsob šíření nemoci je, když osoba s COVID-19 kašle nebo vydechuje malé kapičky z nosu nebo úst. Ty se uchytí na objektech a površích kolem. Ostatní lidé se pak nakazí COVID-19 vdechnutím kapiček nebo dotykem těchto předmětů a povrchů poté, co se dotknou svých očí, nosu nebo úst. Nejběžnějšími příznaky jsou kašel, horečka a dušnost.

Lze se COVID-19 nakazit od člověka, který nemá žádné příznaky?
Ano, ale riziko je velmi nízké. Mnoho lidí s COVID-19 zažívá jen mírné příznaky, zejména v raných stádiích nemoci.

Mohu se nakazit COVID-19 z trusu někoho s touto nemocí?
Zdá se, že virus může být v některých případech přítomen ve stolici, ale šíření COVID-19 touto cestou není hlavním ohniskem nákazy. Přesto je třeba dbát na pravidelné mytí rukou po použití koupelny a před jídlem.

Co mohu udělat, abych se připravil a zabránil šíření nemoci?
Sledujte nejnovější zprávy o zjištěních WHO a aktivitách orgánů veřejného zdraví. Většina lidí, kteří se nakazí, mají jen mírný průběh onemocnění a zotavují se. Pro rizikové skupiny obyvatel může být průběh závažnější.

Měl bych nosit masku, abych se chránil?
Masku používejte pouze pokud máte respirační příznaky (kašel nebo kýchání) nebo máte podezření na infekci COVID-19 s mírnými příznaky. Specializované masky, které jsou vyžadovány k péči o někoho s podezřením na infekci COVID-19, musí být správně nasazeny a musí se s nimi zacházet tak, aby nebyl ohrožen ošetřovatel.

Nejúčinnější způsoby, jak chránit sebe a ostatní před COVID-19, jsou:

  • Časté mytí rukou
  • Kašlání do kapesníku nebo do rukávu
  • Udržování vzdálenosti nejméně 1 metr od lidí, kteří kašlou nebo kýchají.

Jak dlouho virus přežije na površích?
Není to jisté, ale zdá se, že se chová jako jiné koronaviry a přetrvává na površích od několika hodin až po několik dní. To se může lišit podle typu povrchu, teploty nebo vlhkosti prostředí. Pokud máte podezření, že mohl být povrch infikován, vyčistěte jej jednoduchým dezinfekčním prostředkem, který zabije virus a ochrání vás i ostatní. Očistěte si ruce prostředkem na bázi alkoholu nebo je umyjte mýdlem a vodou. Nedotýkejte se očí, úst nebo nosu.

Co mám dělat, když v mém okolí dojde k propuknutí choroby?

  • Chraňte se před nemocnými
  • Omezte osobní kontakt s ostatními
  • Pokud máte vy nebo vaši členové domácnosti vysoké riziko nákazou COVID-19, poraďte se se svým lékařem
  • Používejte obličejovou masku, pokud vám ji doporučí váš lékař nebo úředník veřejného zdravotnictví
  • Pokud je některý člen domácnosti nemocný s příznaky respirační nemoci, dle doporučení svého lékaře zůstaňte doma

    Zdroj: TRSA

Základní informace o koronaviru COVID-19
Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren