Vzdělávací projekt EDUCATE! je zahájený

4.-5. října se v Bonnu konalo oficiální zahájení spolupráce na mezinárodním vzdělávacím projektu EDUCATE!

Na počátku října se v Bonnu setkali zástupci prádelenských asociací z Belgie, Německa, Švédska a České republiky společně se zástupci E.T.S.A., aby společně zahájili práce na digitální vzdělávací platformě. Setkání se zúčastnili také zástupci institutu specializovaného na vzdělávání dospělých – HeurecaNet z Münstru. Partneři projektu jsou přesvědčeni, že společný přístup ke kvalifikaci pracovníků je zásadní pro tvorbu úspěšné vzdělávací platformy. Platforma bude vyvíjena ve vzájemné spolupráci během budoucích tří let a to za finanční podpory programu Erasmus+.

Dvoudenním meetingem byl tento projekt oficiálně zahájen. Během první fáze projektu vznikne seznam požadavků na kvalifikační úroveň pracovníků v odvětví. V následujících měsících se budou organizovat rozhovory s odborníky z oboru, na základě kterých budou definovány současné, ale i budoucí požadavky na pracovníky. Zjištěné poznatky pomohou při tvorbě učebních materiálů, které budou mít podobu videí a e-tutoriálů umístěných na platformě.

O programu Erasmus +

Program Erasmus + je program Evropské unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014-2020. Disponuje rozpočtem ve výši 14,7 miliardy EUR na rozvoj znalostí a dovedností a má za cíl zvýšit kvalitu a význam kvalifikací a dovedností. Poskytuje financování partnerství mezi organizacemi, jako jsou vzdělávací instituce, mládežnické organizace, podniky, místní a regionální orgány a nevládní organizace, jakož i podporu reforem vzdělávání v členských státech EU zaměřených na modernizaci vzdělávání a odborné přípravy a podporu inovací, podnikání a zaměstnatelnosti.  

 

Celou tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde.


Vzdělávací projekt EDUCATE! je zahájený
Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren