Výsledky Laundry Cupu 2018

26. května se v Liberci konal oborový golfový turnaj Laundry Cup 2018, který již druhým rokem pořádá společnost Lapauw CEE s.r.o.

Před samotným konáním turnaje byla firmou Lapauw CEE organizována Golfová akademie s následnou patovací soutěží. 

Akademie odhalila nové talenty, kteřé - věřme - se budou i nadále rozvíjet!

Výsledky patovací soutěže pro začátečníky: 

1. místo: Martina Prošková

2. místo: Kateřina Adamy

3. místo: Lenka Břoušková

4. místo: Konrad Stocker

Výsledky patovací soutěže pro registrované hráče: 

1. místo zaujal Ondřej Koudelka

Po vyhlášení výsledků následoval samotný Laundry Cup, který se hrál na jamky a v podvečer skončil následovně: 

  1. místo: Alena Jirůtková
  2. místo: Ondřej Koudelka
  3. místo: Petr Jirůtka

Srdečně blahopřejeme!


Výsledky Laundry Cupu 2018
Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren