Reakce vedení společnosti Wozabal na článek Žhavá novinka v posledním Informátoru


Vážení členové, 
dovolujeme si zveřejnit stanovisko společnosti Wozabal na zveřejněný článek v prosincovém vydání Informátora.

Vážení kolegové a členové asociace,
rádi bychom tímto reagovali na článek, který byl prezentován v posledním čísle Informátoru.

Způsob prezentování „žhavé“ novinky , jíž měla být insolvence některých firem skupiny Wozabal, nám – jakožto dlouholetému členovi asociace – přišel poměrně nevhodný a zavádějící. Autor zde dle našeho názoru prezentuje kromě faktů i vlastní nepodložené domněnky, které mohou vést k poškození našeho postavení na prádelenském trhu v České republice.

Proto bychom vás chtěli informovat o aktuální situaci skupiny Wozabal.

Jak bylo v článku uvedeno, šest z devíti firem skupiny vyhlásilo 31.8.2017 insolvenci. Ta se ale netýkala a netýká zbývajících tří společností, včetně Wozabal s.r.o. sídlící v Českých Budějovicích. Naše společnost plnila a plní řádně veškeré své závazky směrem k zákazníkům, zaměstnancům a dodavatelům.

V insolvenčním řízení byl majitelem společnosti panem Christianem Wozabalem zpracován návrh na sanaci a vypořádání s věřiteli. Tento návrh však nebyl ze strany věřitelů přijat a bylo rozhodnuto o prodeji celé skupiny. O novém majiteli bylo rozhodnuto v pátek 15.12.2017 a dle aktuálních informací je plánováno pokračování činnosti jednotlivých provozů skupiny Wozabal.

Rádi bychom vám touto cestou popřáli klidné Vánoce, úspěšný nový rok a těšíme se na další profesní setkávání v rámci našeho oboru.

 

S pozdravem vedení Wozabal s.r.o.


Reakce vedení společnosti Wozabal na článek Žhavá novinka v posledním Informátoru
Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren