8Září

Zasedání : Předsednictva

Hotel Voroněž, Křížkovského 47 9:00
Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren