29Květen

Konference: Cleanexpo Banská Bystrica

Nám. slobody 2, Banská Bystrica 9:04

Program: 

29.5.2018
20:00-23:00 Večera s predstavenstvom a hosťami
Ochutnávka vín
 

30.5.2018
09:00-09:30 Prezencia účastníkov
09:30-16:00 Odborné prednášky + prezentačné prednášky vystavovateľov

  • ENERGIE V PRÁČOVNÍCTVE, Ing. Zdeněk Kadlčík (ČR)
  • ZABALENÁ ZÁKAZKA = ZÁKON O ODPADOCH, RNDr. Alexandra Grgulová
  • MOKRÉ ČISTENIE, PRAKTICKÉ UKÁŽKY, Monika Križanová
  • PROCES REKLAMÁCIE V SÚLADE S LEGISLATÍVOU SR, Ing. Mgr. Veronika Temňáková
  • PRANIE PROBLEMATICKÉHO ZNEČISTENIA, moderovaná panelová diskusia
    Mgr. M. Hrubanová (ČR), Ing. M. Velím (ČR), Ing. P. Špilák

12:30-13:00 Spoločný obed
16:30-17:00 Valné zhromaždenie
19:00-02:00 Spoločenský večer s rautom

Barmanská show s drinkom zdarma
Tanečná zábava

Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren