Komise pro malé prádelny a chemické čistírny

Komise pracuje ve složení: 

Předseda komise  
Člen Marie Stejskalová 
Člen  
Člen Ing. Alena Marešová 
Člen Vítězslav Šopík
Člen Ing. Dominika Drášilová
Člen Ing. at Mgr. Veronika Temňáková
Člen Ing. Miroslav Malina
Člen Pavlína Pichler

 

Centrem aktivit KCHČMP je v současnosti vyřešení certifikace čistíren, která by umožnila zákazníkům snadnější orientaci na těžko přehledném trhu. Komise zpracovala metodiku certifikace, a nyní řeší praktické záležitosti týkající se prověření provozů. Komise je také velmi aktivní v oblasti vzdělávání a pořádá minimálně dvakrát ročně semináře zaměřené na udržení odbornosti. Velkým problémem moderního čistírenství jsou reklamace, to je v komisi často řešeno ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí.

Generální partner asociace

christeyns.2.jpg
Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren