Oborové specifikace

Na základě spolupráce APaČ a  TZÚ vznikly Oborové specifikace řady OS 80, díky kterým byly nastaveny stavební, technologické, hygienické a personální požadavky pro průmyslové prádelny. Oborové specifikace pravidelně podléhají revizím, při kterých je zohledňován vývoj v oboru a také připomínky z praxe, takže jsou neustále živé a obsahují aktuální požadavky. Při posledních revizích, které probíhaly v letech 2015 a 2016, byly do OS zapracovány zejména připomínky týkající se vztahu OS k německým normám RAL-GZ. Před vydáním jsou OS projednávány se zainteresovanými stranami, tj. nemocnicemi, hotely, potravináři, resp. jejich asociacemi. Vydávání a distribuování OS se děje podle pravidel předem schválených asociacemi (např. APaČ a ATOK). OS jsou bezplatně k dispozici na webových stránkách www.tzu.cz., jejich komerční šíření je zakázáno.

OS mají formu ČSN norem, což mj. velmi usnadňuje práci s nimi. Toto bylo umožněno díky tomu, že se TZÚ stal Centrem technické normalizace (CTN) pro textil.

OS jsou nezávazné, ale stávají se závaznými v okamžiku, kdy se na ně odkáže obchodní smlouva nebo jsou-li součástí technických požadavků výběrových řízení.

Nyní jsou vydány tyto OS týkající se průmyslových prádelen:

 • OS 80-01 Praní – Odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
 • OS 80-02 Praní – Odborné ošetření prádla z potravinářských provozů
 • OS 80-03 Praní – Odborné ošetření hotelového prádla
 • OS 80-04 Praní – Hodnocení kvality praní – Vliv na textilie
 • OS 80-05 Praní – Hygienicko-epidemiologické kontroly v prádelně

Jejich aktuální znění je dostupné ZDE.

OS-01, OS-02 a OS-03 stanovují požadavky na ošetření prádla z různých prádelenských zařízení či provozů. Dle OS-04 se hodnotí kvalita praní a dle OS–05 se provádí hygienicko-epidemiologická prověrka v průmyslových prádelnách. Oborové specifikace relevantní pro zpracování jednotlivých typů prádla jsou:

Zdravotnické prádlo

 • OS 80-01 Praní – Odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
 • OS 80-04 Praní – Hodnocení kvality praní – Vliv na textilie
 • OS 80-05 Praní – Hygienicko-epidemiologické kontroly v prádelně

Potravinářské prádlo

 • OS 80-02 Praní – Odborné ošetření prádla z potravinářských provozů
 • OS 80-04 Praní – Hodnocení kvality praní – Vliv na textilie
 • OS 80-05 Praní – Hygienicko-epidemiologické kontroly v prádelně

Hotelové prádlo

 • OS 80-03 Praní – Odborné ošetření hotelového prádla
 • OS 80-04 Praní – Hodnocení kvality praní – Vliv na textilie
 • OS 80-05 Praní – Hygienicko-epidemiologické kontroly v prádelně

Generální partner asociace

christeyns.2.jpg

Termíny akcí

Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren