Průběh certifikace

Certifikace prádelny se skládá z vlastního prověření provozu, mikrobiologické prověrky a následného certifikačního řízení. Celý průběh certifikace záleží na dobré spolupráci, mezi kontrolovaným provozem, kontrolorem a také certifikační komisí. Zpravidla se daří celé řízení zvládnout do 3 měsíců od podání přihlášky.

Stručný popis průběhu certifikace v bodech:

  1. Prádelna zašle podepsanou závaznou přihlášku k certifikaci na adresu Asociace (info@apac.cz). K přihlášce je nutné přiložit vyplněný dotazník s údaji potřebnými pro vystavení smlouvy.
  2. Po zaplacení poplatku a obdržení přihlášky předá tajemník komise podklady kontrolorovi (TZÚ).
  3. TZÚ si s prádelnou (objednatelem) vyjasní podrobnosti a uzavře Smlouvu. 
  4. TZÚ provede prověrku na místě a výsledky zpracuje do závěrečné zprávy, se kterou seznámí objednatele a předá ji Certifikační komisi. 
  5. Certifikační komise na základě těchto dokumentů rozhodne o udělení/neudělení Certifikátu a zajistí vydání oficiálního dokumentu.

Po uhrazení všech finančních závazků, sekretariát Asociace zajistí předání všech dokumentů objednateli.

Samotné vydání Certifikátu zajišťuje tajemník Certifikační komise, který zasílá elektronické verze certifikátů e-mailem a originály v písemné podobě poštou. 

Všechny dokumenty používané k certifikaci podle Oborových specifikací naleznete ZDE

Generální partner asociace

christeyns.2.jpg

Termíny akcí

Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren