Historie a současnost

Certifikace má v Asociaci již dlouholetou tradici a opírá se o tzv. best practices. První Zásady pro odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče vznikly ve spolupráci APaČ a TZÚ již v roce 1999. Pak následovaly zásady pro praní prádla z potravinářských provozů a pro praní prádla hotelového typu. Protože důvěryhodnost oboru postupně rostla a my jsme se vždy snažili držet krok s moderními trendy vývoje v oboru prádelenství, rozhodli jsme se změnit formu dokumentů, kterými se certifikace řídí. Využili jsme skutečnosti, že se Textilní zkušební ústav (TZÚ) stal Centrem technické normalizace (CTN) pro textil a byl dohodnut postup vydávání Oborových specifikací.
Rozdíl mezi Zásadami a Oborovými specifikacemi je ten, že OS jsou před vydáním projednávány se zainteresovanými stranami, tj. nemocnicemi, hotely, potravináři, resp. jejich asociacemi. OS mají navíc i formu stávajících ČSN, což velmi zjednodušuje orientaci v nich. Vydává je CTN TZÚ a jsou bezplatně k dispozici.

Celý proces certifikace řídí Certifikační komise, která pracuje v tomto složení:

Předseda Certifikační komise Vladimír Blaha st.
Členka Certifikační komise Jan Volčík
Tajemnice Certifikační komise a členka Monika Čuhelová

Vlastní prověřování provozu při certifikaci provádí kontrolor, což je zástupce TZÚ, který tuto činnost provádí na základě Smlouvy o spolupráci.  

Generální partner asociace

christeyns.2.jpg

Termíny akcí

Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren