Členové

Asociace prádelen a čistíren České republiky sdružuje zhruba 110 subjektů, působících v oboru údržby a pronájmu textilu. 

Našimi členy jsou jak velké firmy zaměstnávající několik set zaměstnanců, až po malé, rodinné společnosti. 

Celý obor je odhadován na zhruba 5000 zaměstnanců, přičemž členské firmy Asociace prádelen a čistíren tvoří většinu - 3100 osob*. 

Členské firmy Asociace prádelen a čistíren jsou podle Stanov rozděleny do dvou skupin - na členy řádné, což jsou společnosti, jejichž hlavními činnostmi je provádění služeb praní, čištění či pronájmu textilu. Druhou skupinu tvoří tzv. členové mimořádní, což jsou organizace, které členům řádným dodávají služby nebo výrobky. Jinými slovy neprovozují službu praní, čištění nebo pronájmu textilu.

* podle poslední revize členských firem

Generální partner asociace

christeyns.2.jpg
Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren