O asociaci

Asociace prádelen a čistíren České republiky je neziskovou organizací, která vznikla 1. 1. 1993 a je přímým pokračovatelem bývalého federálního Sdružení prádelen a čistíren z roku 1967.

Asociace prádelen a čistíren je spolkem, který sdružuje zhruba 120 členů, z nichž 90 je přímých provozovatelů prádelen a čistíren, a dalších 30 členů jsou organizace, které pro obor poskytují podpůrné služby, či dodávají strojní nebo technologické vybavení.

Asociace zastupuje zájmy svých členů před veřejností, snaží se budovat pozitivní obraz o našem potřebném oboru, který je často nedoceňován. Současně Asociace spolupracuje s orgány státní správy v důležitých oblastech, které se týkají údržby a pronájmu textilu. Spolupracuje na tvorbě oborových předpisů, oponuje návrhy technických dokumentů, zajišťuje vzdělávací a osvětovou činnost pro celý obor.

Asociace vydává pro své členy periodikum INFORMÁTOR, které je rozesíláno na bezmála 300 adres členských firem, ale také odborných institucí, knihoven a vysokých škol.  

Asociace pořádá řadu oborových akcí a setkání, z nichž je každoročně nejdůležitější INTERCLEAN – mezinárodní konference o péči a pronájmu textilu. Tato konference je pořádána nepřetržitě již od roku 1997 a vždy s bohatou účastí odborníků z České republiky a Slovenska. Odborné přednášky konference jsou často zajišťovány špičkovými odborníky z Evropských zemí.

V roce 2014 byla Asociace oslovena s organizováním summitu CEE-TEX, který je neformálním seskupením asociací prádelen a čistíren z regionu střední a východní Evropy. Kolegium Asociace celou myšlenku podpořilo, a proto jsme v roce 2015 uspořádali mezinárodní summit v Brně.

V současnosti se rozvíjí mezinárodní spolupráce ve dvou liniích – vzájemná podpora a úzká informovanost mezi asociacemi Visegradu (Maďarsko, Polsko, Slovensko a Česko). Druhou linií je spolupráce s asociacemi ze západní Evropy a ta se nám daří zejména s Německem a Švýcarskem.

Aktivity Asociace jdou napříč spektrem aktivit tak, aby plnily cíle také našich členů – propagace oboru, mezinárodní spolupráce a také zajištění odborného vzdělávání, které je nezbytností pro udržení vysokých standardů odbornosti.

Generální partner asociace

christeyns.2.jpg
Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren