Oborové vzdělávání

Oborové vzdělávání v uplynulých letech zcela vymizelo. Je to způsobeno jak nezájmem mládeže o náš obor, tak i celkovou restrukturalizací odborného školství v České republice. 

Odborné kurzy částečně realizujeme sami, nebo spolupracujeme s organizacemi působícími v oboru. 

Problém s nedostatkem vzdělávacích příležitostí v oboru však neřešíme sami. Setkávají se s nimi odborníci ve všech okolních zemích. 

Proto pro realizaci nových záměrů čerpáme i ze zahraničních zdrojů. 

Pro naše členy vytváříme knihovnu odborných publikací, které je možno si zapůjčit. Zatím máme k dispozici jen pár publikací. Věříme však, že se časem rozvine do hodnotné knihovny. 

Generální partner asociace

christeyns.2.jpg
Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren