Vzdělávání

Základem každé odbornosti je vzdělání, které však v současné době nekončí opuštěním školních lavic. Dynamické prostředí neustálého rozvoje všech oborů lidské činnosti přináší nutnost sledovat děná v oboru i mimo něj. 

Nevýhodou našeho oboru je to, že učňovské i středoškolské vzdělávání v současnosti neexistuje. Firmy jsou postaveny před situaci, že si musí vlastní zaměstnance vyškolit sami. Problémem je však i nedostatech vzdělávacích příležitostí. 

Částečně převzala vzdělávací štafetu Asociace, která ve spolupráci s komisemi pořádá školení podle aktuální poptávky členů. Zpravidla dvakrát ročně je organizováno školení pro provozovatele chemických čistíren se zaměřením na reklamace a detáš. 

V nedávné minulosti se podařilo zorganizovat exkurzi do Prádelny a čistírny Jihlava s.r.o.. Do budoucna bychom z této akce vytvořili tradici. 

Generální partner asociace

christeyns.2.jpg
Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren