Certifikace prádelen

Stejně jako jiné evropské země i Česká republika se může pochlubit certifikačním systémem pro průmyslové prádelny. Našim klientům to dokazuje, že obor je schopen plnit stejná kritéria na kvalitu služeb jako kterákoliv prádelna v Evropské unii. Ač je certifikace od začátku dobrovolnou iniciativou, během doby své existence svůj přínos prádelenskému oboru jednoznačně dokázala. Kvalita služeb významným způsobem vzrostla a tento trend se i nadále udržuje. Význam certifikace se ukazuje např. u výběrových řízení, kdy se (naštěstí!) kromě ceny stala kritériem i kvalita vypraného prádla doložená splněním Oborových specifikací (OS). Za tím vším stojí hlavně společný zájem a snaha všech zainteresovaných stran o co nejlepší a nejzodpovědnější přístup vůči zákazníkům a co nejvyšší záruku za kvalitu poskytovaných služeb.

Oborové specifikace představují zásadní technickou specifikaci požadavků na kvalitu praní a jeho kontrolu. Velmi důležitým faktem je i to, že provoz prádelny splňující požadavky Oborové specifikace OS-01 splňuje i požadavky Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb. v případě zpracování zdravotnického prádla a prádla z ústavů sociální péče. To je obrovský benefit, protože OS tím poskytla jednoznačný návod, jak zajistit, aby prádlo bylo prosté chemické a mikrobiální kontaminace a jak ověřit, že tomu tak skutečně v rutinní praxi je.

 

V prádelnách jsou nejčastěji prováděny certifikace systémů podle následujících norem:

ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem k použití

ČSN EN 14065 Textilie – Postupy praní textilií – Kontrolní systém biokontaminace (RABC)

OS 80-01 Praní – Odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče*

OS 80-02 Praní – Odborné ošetření prádla z potravinářských provozů*

OS 80-03 Praní – Odborné ošetření hotelového prádla*

* Oborové specifikace OS řady 80 jsou vydávány Textilním zkušebním ústavem, s.p.

Dostupné jsou ZDE.

 

Normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 pracují s obecnými požadavky na systém managementu kvality a enviromentálního managementu. S vlastním ošetřením prádla nemají mnoho společného, jsou to „pouze tzv. obecné standardy“. Oproti tomu Oborové specifikace OS řady 80 a norma ČSN EN 14065 jsou zaměřeny přímo na požadavky prádelenského oboru. V průmyslových prádelnách je ideální certifikace podle ISO 9001 a současně podle Oborových specifikací, protože jen tak lze zaručit nejvyšší kvalitu služeb. Stručně lze říci, že ISO 9001 je výborný startovací bod pro certifikaci dle Oborových specifikací, které „dotahují systém k dokonalosti“.

Generální partner asociace

christeyns.2.jpg
Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren