Služby

Asociace prádelen a čistíren České republiky, z. s. poskytuje svým členům, ale i odborné veřejnosti odbornou podporu a spolupráci zejména v oblasti certifikace. V současnosti je dlouholetá praxe v certifikaci prádelenských provozů opřena o spolehlivou spolupráci s Textilním zkušebním ústavem s.p.. Certifikace podle Oborových specifikací má své pevné místo na trhu a bývá častou podmínkou výběrových řízení, zpravidla u zdravotnických provozů. 

Druhým opěrným pilířem ve službách členům a odborné veřejnosti je vzdělávací činnost. Asociace organizuje odborné vzdělávání pro členské firmy. Pravidlem jsou každoroční semináře pro provozovatele chemických čistíren se zaměřením na reklamace a detáš. 

Postupně se Asociaci daří organizovat setkávání a to za účelem exkurze do provozoven členských firem. 

Informační podporu pak nabízí také časopis INFORMÁTOR, který vychází již od roku 1972. 

Členské firmy mají také možnost inzerovat jak v INFORMÁTORU, tak i na webových stránkách Asociace. 

Generální partner asociace

christeyns.2.jpg
Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren