Členství v organizacích

Asociace prádelen a čistíren je dlouholetým členem:

 

Členství v těchto organizacích umožňuje efektivní přenos oborově zajímavých a významných informací, které jsou důležité pro členské podniky.

Mimo tato „přímá“ členství je Asociace prádelen a čistíren zainteresována v Sektorové radě, která se podílí na tvorbě Národní soustavy kvalifikací.

Generální partner asociace

christeyns.2.jpg
Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren