ENTeR

Mezinárodní projekt v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE Číslo CE1136

Řešení projektu: 07/2017 – 06/2020

Expertní systém recyklace textilií Projekt ENTeR sdružující pět středoevropských zemí zainteresovaných v textilním průmyslu se zaměřuje na snižování vzniku odpadů v textilním průmyslu.

Má za cíl podpořit inovativní řešení v oblasti nakládání s odpady, která povedou k takovému přístupu k výrobě textilií, který je v souladu s principy oběhového hospodářství („circular economy“). Cílem projektu je vytvoření virtuálního centra, které urychlí spolupráci mezi zúčastněnými textilními regiony a podpoří společnou nabídku inovačních služeb hlavních místních výzkumných center a podnikatelských asociací.

Asociace prádelen a čistíren spolupracuje na tomto projektu prostřednictvím České technologické platformy pro textil. Úkolem APaČ je přinášet informace ze sektoru údržby textilu a provázat oblast výroby s údržbou.

Více informací naleznete na: www.interreg-central.eu/enter

Generální partner asociace

christeyns.2.jpg
Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren