Komise

Odborná problematika prádelenství a čistírenství je řešena ve dvou odborných komisích – Komise pro průmyslové prádelny (KpPP), která se zabývá tématy blízkými velkým provozům – veřejné zakázky, principy certifikace, odborné vzdělávání a podpora trhu práce.

Druhou odbornou komisí je Komise pro chemické čistírny a malé prádelny (KCHČMP), jejímiž stěžejními tématy jsou trendy v čistírenství, správné postupy aplikované v čistírnách, reklamace služeb a vzdělávání.

Obě komise pracují nezávisle a jsou podřízeny Předsednictvu. Komise pracují na svých pravidelných setkáních, která se konají zpravidla před zasedáním Předsednictva.

V Asociaci pracuje ještě jedna komise, která však neřeší odbornou problematiku, ale certifikaci. Jedná se o Certifikační komisi, která zasedá dle potřeby a to zpravidla na základě zájmu o certifikaci. Certifikační komise je také odpovědná Předsednictvu a o svých aktivitách vedení Asociace pravidelně informuje.

Generální partner asociace

christeyns.2.jpg
Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren