GDPR

Asociace prádelen a čistíren České republiky se řídí Nařízením Evropské rady a Parlamentu č. 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Všechna osobní data jsou použita jen pro potřebu vzájemného obchodního vztahu po dobu existence vzájemné spolupráce. Provozovatel dodržuje všechna práva stanovená z Obecného Nařízení 2016/679 (GDPR)Místo zpracování osobních údajů: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
Účel zpracování osobních údajů: ochrana práv oznamovatele
Kategorie subjektů údajů: zákazníci (členové) oznamovatele
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Zdroje osobních údajů: přímo od subjektu údajů


Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mohou být údaje zpřístupněny či sdělovány: subjekty pro vypracování daného úkonu

Předpokládané přenosy do jiných států: NE
Propojení na jiné správce či zpracovatele: NE

 

 

 

Generální partner asociace

christeyns.2.jpg
Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren