Členské poplatky

Členskou základnu Asociace PaČ tvoří členové řádní a členové mimořádní. Řádní členové jsou všechny subjekty, které poskytují službu praní, chemického čištění či pronájem textilu. Naopak členové mimořádní jsou firmy, které dodávají techniku, technologie, konzultace či další služby nebo výrobky členům řádným. 

Členové řádní

Výše ročního členského příspěvku je stanovena dle evidenčního počtu pracovníků ve fyzických osobách vázaných u příslušného člena na obory praní a chemického čištění a to takto: 

Počet pracovníků Výše členského příspěvku v Kč
1  –  5  2 500,-
6  – 10  5 400,-
11 – 20 7 600,-
21 – 30 9 600,-
31 – 50 14 200,-
51 – 65 16 700,-
66 – 80 19 800,-
81 – 90 22 300,-
91– 99 24 800,-
více než 100 29 100,-

Členové mimořádní

Mimořádní členové Asociace jsou rozděleni do 5 skupin podle předpokládaného objemu dodávek a služeb pro obor praní a chemické čištění a to takto:

  • Skupina 1:       Výrobci a prodejci pracích, čistících a pomocných pracích a čistících prostředků a materiálů
  • Skupina 2:       Prodejci strojů a zařízení
  • Skupina 3:       Drobní prodejci a servisní firmy, výrobci oděvů, dodavatelé a zušlechťovatelé textilu
  • Skupina 4:       Projektanti a samostatní podnikatelé (bez zaměstnanců)
  • Skupina 5:       Profesně stejně orientované subjekty

Členský příspěvek pro nové mimořádné členy schvaluje předsednictvo na návrh sekretariátu a to v návaznosti na zařazení nového člena do některé z následujících skupin:

Skupina Výše členského příspěvku v Kč
1 25 350,-
2 18 200,-
3 11 700,-
4 3 250,-
5 je posuzována stejně, jako členové řádní,
tedy podle počtu zaměstnanců

Podrobné informace o výši členských příspěvků jsou obsaženy v Příspěvkovém řádu, který naleznete ZDE.

Generální partner asociace

christeyns.2.jpg
Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren