Dokumenty a stanovy

Základním dokumentem pro Asociaci prádelen a čistíren jsou stanovy, jejich aktuální znění je platné od 1. 1. 2017. 

Stanovy jsou ke stažení ZDE. 

Dalšími dokumenty, které jsou využívány k činnosti Asociace PaČ jsou: 

Všechny výše zmíněné dokumenty byly projednány v komisích, schváleny předsednictvem a Kolegiem Asociace PaČ. 

Generální partner asociace

christeyns.2.jpg
Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren