21Září

Kolegium : Kolegium 2017

Frymburk 140 9:00

 

P O Z V Á N K A

na jednání KOLEGIA Asociace prádelen a čistíren ČR, z. s.

které se koná

dne 22. září 2017 od 9:00 hod.

v salonku B, Wellness hotelu Frymburk

Náhradní termín je 22. 09. 2017, 10:30 hod., Wellnes hotel Frymburk

Program jednání:

     

 1. Zahájení a schválení programu jednání                                        
 2. Volba komisí                                                                                  
 3. Návrh na změnu stanov Asociace PaČ                                                          
 4. Návrhy pléna na doplnění kandidátek P+DR                                
 5. Zpráva předsednictva o jeho činnosti od Kolegia 2016                
 6. Zpráva DR o hospodaření v roce 2016-17                                    
 7. Volby do předsednictva a dozorčí rady – 1. kolo                          
 8. Zpráva o plnění rozpočtu roku 2017 vč. návrhů změn                  
 9. Návrh rozpočtu na období roku 2018                                            
 10. Volby do předsednictva a dozorčí rady – 2. kolo                                
 11. Různé                                                                                                    
 12. Vyhlášení výsledků voleb                                                                      
 13. Usnesení                                                                                                 
 14. Závěr                                                                                                                                                                                                

Diskuse se předpokládá ke každému bodu jednání samostatně.

 

Věřím, že si vyhradíte čas na letošní volební Kolegium, na kterém můžete podpořit své kandidáty.

Těším se na bohatou účast zástupců všech členských firem.

 

Ing. Jan Chrištof

prezident Asociace

 

 

Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren