Komise pro malé prádelny a chemické čistírny

Komise pracuje ve složení: 

Předseda komise Vítězslav Šopík
Člen Marie Stejskalová
Člen Bc. Lenka Břoušková
Člen Ing. Martin Adamy


Centrem aktivit KCHČMP je v současnosti vyřešení certifikace čistíren, která by umožnila zákazníkům snadnější orientaci na těžko přehledném trhu. Komise zpracovala metodiku certifikace, a nyní řeší praktické záležitosti týkající se prověření provozů. Komise je také velmi aktivní v oblasti vzdělávání a pořádá minimálně dvakrát ročně semináře zaměřené na udržení odbornosti. Velkým problémem moderního čistírenství jsou reklamace, to je v komisi často řešeno ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí.

Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren