Termíny a témata

Časopis INFORMÁTOR je vydáván 6x ročně na křídovém papíře, v plnobarevném vydání, velikosti A4 a rozsahu 20 stran.

Pro rok 2017 jsme připravili tato profilová témata: 

Vydání

Téma a rámcový obsah

Termín uzávěrky

Termín expedice

I. 2017

Trendy moderního čistírenství

27. 1. 2017

16. 2. 2017

II. 2017

Chemické prostředky v čistírnách a prádelnách

24. 3. 2017

13. 4. 2017

III. 2017

Energie

2. 6. 2017

22. 6. 2017

IV. 2017

INTERCLEAN

24. 8. 2017

15. 9. 2017

V. 2017

Životní prostředí

6. 10. 2017

27. 10. 2017

VI. 2017

Textilní leasing

16. 11. 2017

7. 12. 2017

 

Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren