Termíny a témata

Časopis INFORMÁTOR je vydáván 4x ročně na křídovém papíře, v plnobarevném vydání, velikosti A4 a rozsahu 20 stran.

Pro rok 2018 jsme připravili tato profilová témata: 

Vydání

Téma a rámcový obsah

Termín uzávěrky

Termín expedice

I. 2018

Info pro čistírny, klecové vozíky 

20. 1. 2018

15. 2. 2018

II. 2018

RFID technologie v prádelnách a čistírnách

20. 4. 2018

15. 5. 2018

III. 2018

INTERCLEAN

20. 8. 2018

15. 9. 2018

IV. 2018

Pronájem textilu v malých prádelnách 

20. 11. 2018

15. 12. 2018

 

     

 

Kompletní informace o Informátoru si můžete stáhnout zde. 

Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren