Přihláška

               PŘIHLÁŠKA

do

Asociace prádelen a čistíren,

se sídlem v Brně, Purkyňova 125, PSČ 612 00

 

 

 

Název firmy    ……………………………………………………………………………………………………………………….

Sídlo firmy – ulice, č. popisné a PSČ …………………………………………………………………………………………… 

IČO ……………………………  DIČ ………………………………………………………….

Jméno a příjmení majitele firmy ……………………………………………………………………………………………..

Jméno a příjmení kontaktní osoby ………………………………………………………………………………………….

Telefon……………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mailový kontakt pro zasílání informací ze sekretariátu…………………………………………………………

Obor podnikání ………………………………………………………..

Od kdy ………………………………………………………..

 

Firmy provozující v oboru PaČ :

 

Počet pracovníků vázaných v oboru PaČ ………………………………………………………………………………..

Závazně prohlašuji, že provozuji činnost v oboru PaČ na základě Živnostenského listu ano - ne (nehodící se škrtněte)

 

Za člena Živnostenského společenstva PaČ se přihlašuji ke dni ………………………………………………

 

 

 

V ………………………………………………………………….……………dne……………………………………………………..

 

………………………………………………………….

Podpis a razítko

 

Přihlášku se stažení naleznete ZDE.

Partneři
Sekretariát Asociace prádelen a čistíren